Tema Hari Guru tahun 2015Tema Hari Guru tahun ini "Guru: Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak" sangat bertepatan dengan dunia pendidikan pada abad ke-21. Tema ini menghendaki agar kita perlu kembali kepada
tujuan asas pendidikan iaitu bukan sahaja untuk melahirkan insan yang berpengetahuan (knowledge person) tetapi insan yang berguna (useful person) dan warga negara yang baik (good citizen) yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara bangsa yang bersatu padu dan berdaulat serta selaras sebagai negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

No comments :

Post a Comment

 

Copyright 2015 © Macam Macam Cite. Design by Ayu Barbydol